Start

Dowódca SS i Policji III Rzeszy – Heinrich Himmler wydał 30 października 1939 r. zarządzenie w sprawie wysiedlenia z okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie od listopada 1939 r. do lutego 1940 r. wszystkich Żydów i wszystkich Polaków, pochodzących z „Kongresówki”.